Login As
You can log in if you are registered at one of these services:

Умови для укладення договорів (правочинів) з резидентами

 

Вимоги до контрагента:

  -  відсутність податкового боргу;

  -  відсутність обтяжень рухомого, нерухомого майна;

  -  відсутність у переліку осіб США, ЄС, України щодо яких запроваджено санкції.

 

Перелік документів, які потрібно надати контрагенту для підписання договорів (правочинів):

  -   реєстраційний документ;

  -   витяг з установчого документу щодо повноважень керівника;

  -   наказ про призначення керівника;

  -   рішення уповноваженого органу про призначення керівника;

  -   опис документів для проведення реєстраційної дії (у разі змін);

  -   нотаріальна довіреність від керівника на уповноважену особу (у разі представлення суб’єкта 

      господарювання третіми особами);

  -   витяг з реєстру платників податку на додану вартість (за наявності);

  -   згода уповноважених органів на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є 

      предметом договору (правочину), перевищує 50 відсотків вартості чистих активів контрагента  

      станом на кінець попереднього кварталу;

  -   згода уповноважених органів на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 

Перелік істотних умов договору:

  -   предмет - найменування (номенклатура, асортимент), кількість продукції (робіт, послуг), а також 

      вимоги до їх якості;

  -   ціна;

  -   строк дії - час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі 

      цього договору;

  -   електронна пошта сторін (електронний зв'язок);

  -   розв’язання суперечок та спорів - Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Захист 

      інвестицій».


Умови для укладення договорів (контрактів) з нерезидентами


Вимоги до контрагента:

  -   здатність до укладання договору (контракту) відповідно до законів України та/або закону місця 

      укладання договору (контракту);

  -   відсутність у переліку осіб США, ЄС, України щодо яких запроваджено санкції.


Перелік документів, які потрібно надати контрагенту для підписання договорів (контрактів):

  -   виписка з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської 

      діяльності офіційно зареєстрований;

  -   довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок.


Перелік істотних умов договору (контракту):

  -   предмет - найменування (номенклатура, асортимент), кількість продукції (робіт, послуг), а також 

      вимоги до їх якості;

  -   ціна;

  -   строк дії - час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі 

      цього договору (контракту);

  -   електронна пошта сторін (електронний зв'язок);

  -   розв’язання суперечок та спорів - у відповідності до ст.76 Закону України «Про міжнародне 

      приватне право».